Wycenianie nieruchomości to sprawa uregulowana zgodnie z prawem, mimo to jak najbardziej można taki proces administrować też na nieformalny, osobisty pożytek oraz na podstawie różnorodnych informacji jak również własnej wiedzy ustalić sobie, jaką sumę konkretną własność w postaci nieruchomości może być warta. W praktyce tymczasem jesteśmy zainteresowani prawnie przygotowanym szacunkiem, którego efektem jest urzeczywistnienie jednej z dwóch podstawowych kategorii:

•          Ceny rynkowej;

•          Wartości inaczej zastąpienia

wartości albo mającej na chwile obecną małe znaczenie drugorzędnej ceny:

•          wartości katastralnej.

Postać mogąca wycenę wykonać

W naszym systemie prawnym człowiekiem odpowiedzialnym za prowadzenie wyceny jest mający prawidłowe wykształcenie i zapisany do wspólnego wykazu rzeczoznawca majątkowy Łódź. Od osób posiadających uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego wymaga się przejścia dokładnie sprecyzowanego procesu związanego z rekrutacją, w tym czasie wykonane przez niego operaty są weryfikowane, a na koniec przechodzi egzamin państwowy. Rzeczoznawca powinien niezmiennie być człowiekiem prawym.

Efektem oceny wartości rzeczoznawcy jest zatwierdzona kwota sporządzona w operacie szacunkowym.

Operat szacunkowy Łódź, tj. zaświadczenie z wyceny

Operat to dokument, w którym zapisana i wyliczona jest właściwa nieruchomość, a w zasadzie podmiot wyceny, jakim może być między innymi wskazane prawo rzeczowe. Po szczegółowym opisaniu nieruchomości następuje wskazanie celów wyceny, opisywany jest jej racjonalny oraz użyteczny zarys, wskazywane są szczegóły charakterystyczne dla wycenianego rodzaju prawa rzeczowego jak również dokonywana jest realna wycena nieruchomości Łódź. W procesie wyceny nieruchomości oceniane są parametry samej nieruchomości, jej środowisko prawne oraz panujące, a także data wyceny. Precyzyjna procedura stosowana w przebiegu wyceny dokładnie wynika bezpośrednio z prawa wyceny i tak dla lokalu mieszkalnego wycena będzie składała się z porównania z wartościami transakcyjnymi wspólnych lokali, a dla nieruchomości z czynszem będą to zestawiane stawki czynszu.

8CTD27VY18Szacowanie kwoty rynkowej

Wycenianie nieruchomości aby wyznaczyć jej wartość rynkową, sporządzane jest wtedy, kiedy planowaniem osoby będącej właścicielem jest przesunięcie prawa własności na inny cel. Najczęściej wykorzystywana jest metodyka będąca porównaniem szacunku, w jakiej sprawdza się przetargi, jakie zachodziły na rynku dla porównywalnych nieruchomości, ustala się wagi wybranych czynników i na tego rodzaju bazie szacuje się najwięcej potencjalną do zestawienia na rynku kwotę. Nieruchomości sprzedane do zestawienia w porównaniu przyjmuje się tylko wtedy, gdy uzgodnienia sprzedażowe przebiegają dobrowolnie oraz pomiędzy stronami, które działają ze sobą w sposób niezależny. Anuluje się również transakcje, w jakich nie było możliwości odpowiedniej ekspozycji oferty.

9NCMFEISLFAlternatywą dla tego stanowiska jest podejście dochodowe. W tej metodzie szacuje się, jaki zysk da w określonej perspektywie czasowej nieruchomość na podstawie dochodowości innych podobnych lokali.

Podejście odtworzeniowe najczęściej stosowane jest dla zadań odszkodowawczych bądź w wypadku lokali, które nie mają swoich odpowiedników na rynku, oraz nie dają zysków.

Możemy wypowiadać się też o wartości wewnętrznej, jaką jest indywidualna zależność domu dla danego przedmiotu, a także o wartości uczciwej, która ma wartość chociażby przy wywłaszczeniach.

Szacowanie nieruchomości jest zazwyczaj początkiem do dalszego działania bądź jego stopniem, na przykład przed zestawieniem domu na sprzedaż, w postępowaniu rozwodowym przy dzieleniu dobytku, przy wnoszeniu wkładu własnego do spółki bądź w czasie zabiegań o kredyt hipoteczny.

Koszt wyceny zazwyczaj jest ustalany oddzielnie a jej cena wyjściowa to kilkaset polskich zł za mieszkanie czy działkę.